အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, April 19, 2015

႐ူးပါေစေလ မိုးခါးေရေတာ့ မေသာက္ဘူး
“႐ူးပါေစလ မိုးခါးေရေတာ့ မေသာက္ဘူး”
ေလာဘေတြကို ခ်ိဳးႏွိမ္
ဆႏၵမြန္ေတြ တင္းတိမ္ဖို႔မလို
အတိုင္းအတာဟာ
ကိုယ့္ႏႈိင္းစရာနဲ႔ ကိုယ္ပါပဲ
အမုန္းနဲ႔ ဥေပကၡာၾကား
လြန္ဆဲြတာ မ်ားသြားေလသလားလို႔
သံသယ၀င္ခဲ့ရင္ေတာင္
ေလာကအထင္ေတြ က်ဲသြားမွာပါ။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                   Sunday, April 19, 2015

0 comments:

Post a Comment