အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, April 18, 2015

၂၀၁၅-ႏွစ္သက္လက္ေဆာင္

တစ္ေန႔ေန႔နဲ႔
တစ္ေရြ႕ေရြ႕
              တစ္ေနရာရာ
             တစ္စံုတစ္ရာဆီသို႔ .......... ။

ေမတၱာျဖင့္-
               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
               ၁၇-၀၄-၂၀၁၅

(မၾကာမီ ခဲြခြာရေတာ့မယ့္ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕အတြက္ ေရးေပးျဖစ္တဲ့ အမွတ္တရာစကားေလး)။

0 comments:

Post a Comment