အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, March 2, 2015

ေဆးေၾကာင့္ပင္ ေလးေလသလားေျပာေတာ့ အမွန္တရား
လုပ္ေတာ့ ကလန္ကလား
ငါ့စကား ႏြားရ
ငါ့မယား တအားလွေတြနဲ႔
ဆင္ေသကို ဆိတ္သေရဖံုး
လူလံုးမလွ
အပူလံုး ၾကြရေခ်ၿပီ။
မာနေတြရစ္ပတ္
ငါ …. ပညာတတ္လို႔
အမုန္းဓာတ္ေတြနဲ႔
ဇာတ္လမ္းဆင္
ကိုယ္လိုသလိုထြင္တဲ့
ဒီဇာတ္ခြင္မွာ
ပရိသတ္ကို အအထင္ေနတယ္
ေရငံု႔အီးပါ
ေဒါင္းကပမာ။
႐ိုးသားၾက
က်ိဳးစားဟနဲ႔
အရပ္ကိုမ႐ိုေသ
လူရွင္ေတြမေလးစား
ငါတကားကားနဲ႔
ငါ့စကားမနာ
အလကားပါေျပာ
ငါ့ကိုမေထာက္ခံ
ငါ့ရန္သူမွန္တယ္နဲ႔
ယဥ္ေက်းမႈကိုအာခံ
အစဥ္အလာကို တန္ျပန္လို႔
ကိုယ္တရားကိုယ္ စီရင္ၾကေလသည္။
                                                                   သူ (သရက္)

                                                                     Sunday, March 01, 2015

0 comments:

Post a Comment