အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, March 13, 2015

ဆူလြန္းလို႔ မၾကား၊ တူလြန္းလို႔ မျပား

ဆူလြန္းလို႔ မၾကား၊ တူလြန္းလို႔ မျပား (မကဲြျပား)
ေတာင္းရင္းဆံုး
ေလာင္းရင္း႐ံႈးေနတာက
လြတ္လပ္မႈ။
နင္းတိုင္းျပား
ခတ္တိုင္းဖြားေနတာကို
သူရဲေကာင္းလို႔ ထင္ေနတာက ေျမဇာပင္။
ထင္ရာစိုင္းၾက
အုပ္စုဖဲြ႕ႏိႈက္ၾကတာကို
ဒီမိုကေရစီထင္။
အမုန္းျမစ္ဖ်ားခံ
အာဃာတထန္ထန္နဲ႔
လုပ္ေနတာက ျပဳျပင္ေရး။
ၾကာသတန္ေလး
ရာဇသံေပးလို႔
အနာနဲ႔ေဆး တလဲြေရြးၾကျပန္။
ဗန္းျပလွ ေဒါင္းေဒါင္းက က,လို႔
ငါ့မေထာက္ခံသူ ငါ့ရန္သူဆိုတဲ့
သ႐ုပ္သကန္။
အမွန္တရားအတြက္
အမွန္စကားမထြက္
အုပ္စုအားကိုးေနတာက လူတိုင္းစနစ္။
လူေမြးေျပာင္
အနာဂတ္ေထာင္ဖို႔
မ်ိဳးဆက္သက္တို႔ လက္ကမ္းခံရတာက အမုန္း။
နတ္ေနကိုင္းက်ိဳး
သူခိုးဓား႐ိုးကမ္း ခ်ိဳးလို႔
ေလာကဆူသံ ပြက္ေလာညံ။
ကိုယ့္အဖြင့္နဲ႔
ကိုယ့္အနက္နဲ႔
ဖ်က္ခ်င္တိုင္း ပ်က္တဲ့ကမၻာ။
သူ (သရက္)
Friday, March 13, 2015

0 comments:

Post a Comment