အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, March 1, 2015

ဘယ္သူေတြ ႐ူးသလဲ

ဘယ္သူေတြ ႐ူးသလဲ
          တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာမွ လူတစ္ေယာက္သည္ အသံခ်ဲ႕စက္၀ယ္ၿပီး ရြာျပန္လာ၏။ ေရာက္မဆိုက္ပင္ ေလာ္စပီကာႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး စက္ကို စမ္းသပ္ေလသည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဖြင့္ေလ့ရွိသည့္ အလွဴမဂၤလာ ထံုးစံမ်ားအတိုင္း “ေဗ်ာ”ေခြ ဖြင့္ၿပီးေနာက္ ေရာက္တတ္ရာရာ ဖြင့္ေလသည္။  
စက္ဖြင့္၍ ႏွစ္နာရီ သံုးနာရီခန္႔ ရွိေသာအခါ အဆိုပါရြာသို႔ “အ႐ူး”တစ္ေယာက္ ေပါက္ခ်လာ၏။ ဟိုေယာင္ေယာင္ ဒီေယာင္ေယာင္ျဖင့္ ရြာ႐ိုးကိုးေပါက္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီး သူလိုတာ မေတြ႕မွ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္ေနသည့္အိမ္သို႔ ေရာက္လာၿပီး -
အ႐ူး။            ။ အလွဴအိမ္ ဘယ္မွာလဲဗ်။
အသံခ်ဲ႕စက္သမား။               ။ ဒီရြာမွာ အလွဴမရွိဘူးကြ။ ငါ …… ၿမိဳ႕ကေန သံခ်ဲ႕စက္ အသစ္၀ယ္လာလို႔ စက္စမ္းတာ။
အ႐ူး။            ။ (အ႐ူးက ႐ႈတည္တည္ျဖင့္ ေျပာလိုက္ပံုမွာ) စက္စမ္းတာ ၾကည့္စမ္း၊ လာရတာ ေ၀းတယ္ကြ-ဟူ၏။

          (အခ်ိဳ႕ ေတာအရပ္မ်ားတြင္ အလွဴမွာ စက္ဖြင့္သည့္ “ေဗ်ာ”ႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္မွာ စဖြင့္သည့္ “ေဗ်ာ”ကို ခဲြျခားထားသည္။ အ႐ူးမွာ “ေဗ်ာ”သံကို မွတ္ထားၿပီး အလွဴရွိသည္အထင္ႏွင့္ ေရာက္လာရာ အလွဴမ႑ာလည္းမေတြ႕ လူစည္စည္ကားလားလည္း မေတြ႕သျဖင့္ ေမးၾကည့္ၿပီးေနာက္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ျဖစ္သြားၿပီး စိတ္တိုတုိျဖင့္ “စက္စမ္းတာ ၾကည့္စမ္း၊ လာရတာ ေ၀းတယ္”ဟု ေငါက္သြားျဖစ္သည္)။
(မွတ္ခ်က္။      ။ ၾကားဖူးနား၀ရွိသည္ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀သည္)။
သူ (သရက္)
Sunday, March 01, 2015

0 comments:

Post a Comment