အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, February 28, 2015

ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး
          နယ္ပယ္တစ္ခုမွ နာမည္ႀကီး ဆရာႀကီးတစ္ဦးသည္ သင္ၾကားျပသမႈ ေကာင္းသျဖင့္ တပည့္တပန္း ေပါမ်ား၏။ နည္းေပးလမ္းညႊန္မႈ ေကာင္းသျဖင့္ လာေရာက္ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံသူမ်ားလည္း ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပသူမ်ား၊ စီပြားေရး အဆင္မေျပသူမ်ား၊ လူမႈေရး အဆင္မေျပသူမ်ားျဖင့္ စံုလင္လွ၏။
          ဆရာႀကီး၏ နည္းမွာ “ဘာမဟုတ္ေသာနည္း” ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။  
          ဆရာႀကီး သင္ျပမႈအရ အႀကံဥာဏ္ရယူသူမ်ားသည္ ဂါထာတစ္ပုဒ္ကို တစ္ေန႔ ၁၄-ႀကိမ္ ရြတ္ရမည္။ ေနထြက္ ၇-ႀကိမ္၊ ေန၀င္ ၇-ႀကိမ္ ခဲြထားၿပီး ေနကို မ်က္ႏွာမူ၍ အသံခပ္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ရြတ္ဆိုရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

          ရြတ္ဆိုရာ၌ အစီအမံမွာ ေနဘက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီးေနာက္ ပံုမွန္အတိုင္း မတ္တပ္ရပ္ရမည္။ ေျခႏွစ္ဘက္ကို အတန္အသင့္ ကားထားရမည္။ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္း ကားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရ။ လက္ႏွစ္ဘက္ကိုလည္း ပံုမွန္ ေဘးတိုက္အေနအထားတိုင္း ခ်ထားရမည္။ ထိုေနာက္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္သည့္အတိုင္း လက္ႏွစ္ဘက္ကို အေပၚသို႔ ခပ္ေျဖးေျဖးေျမာက္ရမည္။ လက္ေျမာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ဂါထာကိုလည္း ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ရြတ္ဆိုရမည္။ ရြက္ဆိုရမည့္ ဂါထာမွာ “ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
          ယင္းဂါထာကို ရြတ္ရာတြင္ စိတ္မပါသည္ဟန္ျဖင့္ ရြတ္သလိုမ်ိဳး ခပ္ေလးေလး ေျဖးေျဖးျဖင့္ ရြက္ရမည္လည္း ျဖစ္သည္။
          အဆိုပါနည္းကို အသံုးျပဳ၍ စိတ္က်ေရာဂါသည္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကုစားရာတြင္ အေတာ္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
          တစ္ေန႔တြင္-
စီးပြားေရးအဆင္မေျပသည့္ လူလတ္ပိုင္းတစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး ဆရာႀကီးထံမွ အႀကံဥာဏ္ရယူ၏။ ဆရာႀကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အထက္ပါနည္းျဖင့္ ဆရာႀကီးထံတြင္ပင္ ေနထိုင္၍ အတိအက် ေလ့က်င့္သည္။ တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ စီပြားေရး အဆင္မေျပ၍ စိတ္ဆင္းရဲေနသည့္ အဆိုပါ လူနာသည္ ပံုမွန္အတိုင္း ျဖစ္သြားၿပီး “တို႔ ဆရားႀကီးလည္း ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးကြာ”ဆိုၿပီး ျပန္သြားေသာဟူ၏။
(မွတ္ခ်က္။      ။ ၾကားဖူးနား၀ရွိသည္ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀သည္)။
သူ (သရက္)
Saturday, February 28, 2015
(ဤနည္းမ်ိဴးကို “နတၳိက၀ါဒ”၊ သို႔မဟုတ္ “အေဟတုက၀ါဒ”အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ “အကိရိယ၀ါဒ”အျဖစ္လည္းေကာင္း ဒီဃနိကာယ္၊ သီလကၡႏၶ၀ဂ္၊ ျဗဟၼဇာလသုတ္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္)။

0 comments:

Post a Comment