အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, February 27, 2015

ေရႊျပည္ေတာ္ .... ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းမယ္


ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းမယ္
လူတစ္ေယာက္ အုန္းပင္ေပၚကို ေျမာက္ကနဲ ေျမာက္ကနဲ တက္သြားသည္။ ေဘးကေန ထိုင္ၾကည့္ေနသူ ႏွစ္ေယာက္မွ-
ပထမလူ။       ။ ငါ့ေကာင္ႀကီး တက္သြားၿပီကြ။
(ေျပာတုန္းတန္းလန္းမွာပင္ အုန္းပင္ေပၚတက္ေနသူမွာ ေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ ျဖစ္ၿပီး ဖုတ္ခနဲ ျပဳတ္ၾကသြားသည္။)
ပထမလူ။       ။ မင့္အေကာင္ႀကီး ျပဳတ္က်သြားၿပီ။
ဒုတိယလူ။      ။ (ဘာမွ ေျပာခြင့္မရလိုက္)။
(ဤသို႔ျဖင့္ ေရႊျပည္ေတာ္သည္ကား ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းေလဦးမည္)။
(မွတ္ခ်က္။      ။ ၾကားဖူးနား၀ရွိသည္ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀သည္)
သူ (သရက္)
Friday, February 27, 2015

0 comments:

Post a Comment