အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, February 26, 2015

မသိ၍ မသိၾကကုန္“မသိ၍ မသိၾကကုန္”
*****
အမ်ားေယာင္လို႔ ေဟာင္
အေမာင္ ေတာင္မွန္းမသိ
ေၾကာင္မွန္းသိၾကေတာ့
ပညာရွိဟလို႔
အရွက္ေခြးခ်ီခံရသလို
ခက္လိုက္ပါသကို ……… ။
                                                       သူ (သရက္)
                                                     ၂၆-၀၂-၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment