အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, February 8, 2015

အတၱအတြက္ ကမၻာေျမကလမ္းေတြ အသင့္မျဖစ္ေသးဘူး“အတၱအတြက္ ကမၻာေျမကလမ္းေတြ အသင့္မျဖစ္ေသးဘူး”

နည္းပညာေတြၾကားမွာ ျမႇဳပ္ႏွံ
႐ုပ္-နာမ္ကို အဖန္ဖန္ဖတ္
သဒၵါေတြတတ္လြန္းေတာ့
ပညတ္ေတြအေပၚ တပ္လြန္းေနတယ္။
ဟိတေတြမကဲြျပား
ဒါနေတြလမ္းသလားလို႔
ကိုယ္ေဆာက္တဲ့ မ႑ာပ္တိုင္ ကိုယ္တိုင္တက္ျပ
ဟန္ေရးျပေကာင္းမွ လူရာ၀င္တယ္ ျဖစ္ျပန္ေရာ။
ငါ့ျမင္းငါဆိုင္းထံုးနဲ႔
ငါ့အတၱပံုးကိုျပည့္ေအာင္ျဖည့္
ငါမွအမွန္ ငါလုပ္တာစံ
ဟုတ္ခ်ည္ပဲေသးျပန္ေတာ့။
ေၾသာ္ ….. ေလာက
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ျပင္ေနတာကို
အမ်ားအက်ိဳးလို႔
ေလာကစံေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔
ထပ္ထပ္တိုး ပိုးျပေနျပန္ေရာ ……. ။
                                                         သူ (သရက္)
                                                    Saturday, February 07, 2015

0 comments:

Post a Comment