အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, December 17, 2015

စံုကၾကေစ

ဆင္သြားလို႔ လမ္းျဖစ္
ဒါက အသစ္မွ မဟုတ္တာ
ေခြးေလးခုန္လို႔ ဖုန္မထ
ေလာက ပံုမက် မျဖစ္ပါဘူး
သဘာ၀ဆိုတာ
လူေတြဆိုခ်င္သလို
ထူးခ်င္တဲ့အခါထူး
႐ူးခ်င္ ႐ူးသူမဟုတ္ဘူး ..... ။
                                               သူ (သရက္)
                                                   ၁၇-၁၂-၂၀၁၅ (ၾကာသပေတး)

Thursday, December 3, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၂၃)

Ch 22 (Nagarnujakonda)

Sunday, November 29, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၂၁)

Ch-21 (Undavalli Cave)

Friday, November 27, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၂၀)

Ch-20-The Full-Moon Day of Nov

Wednesday, November 25, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ အခန္း-၁၉

Ch-19 (Amaravati the City of Reappearing to the Golden Age)

Tuesday, November 24, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၈)

Ch 18 (Amaravathi)

Sunday, November 22, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၇)

Ch-17 (Snap-shot Views Cultural Facts of Similarity Between Sri, Myan and India)

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၆)

Ch-16 (Yoga the Spirit of Inidan Religion)

Saturday, November 21, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၁၂

“ခ်စ္ျခင္း-မုန္းျခင္း”တို႔ကို အေျခခံၿပီး
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရာေတြထက္
“အမွန္တရား”ကို ပိုၿပီး “စာနာ-ေထာက္ထား”မွ
ေရရွည္ေကာင္းၾကမယ္။

ေမတၱာျဖင့္-
               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
               ၂၁-၁၁-၂၀၁၅

Friday, November 20, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၅)

Ch-15 (Essential Knowledge on Buddhismm in Brief)

Thursday, November 19, 2015

အေတြး-အျမင္

လာသူတို႔သြား၍
သြားသူတို႔လာၾကသည္။
ရင္နင့္ေအာင္ျဖစ္ေနလွ်က္
ကမၻာေျမသည္အၿပံဳးမပ်က္။
ေမတၱာျဖင့္-
              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
              ၁၉-၁၁-၂၀၁၅

Wednesday, November 18, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၄)

Ch-14 (Man-Talking and Lavel)

Tuesday, November 17, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၃)

Ch-13 (Ponpuha the Babylon of India)

Monday, November 16, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၂)

Ch-12 (Ponduchery the Image of Frence Colony)

Thursday, November 12, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၁)

Ch-11 (Visit to Picchavaram)

Wednesday, November 11, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၀)

Ch-10 (Nataraja the God of Dance)

Friday, November 6, 2015

အပူသည္ဘ၀ ေမာဟခရီးမွာ

Diverse Views From Different Standings

Thursday, November 5, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၁၁

ေထရ၀ါဒဆိုတာ-
“အစဥ္အလာ”ကို “အမွန္တရား”အျဖစ္လက္ခံတာမဟုတ္ဘဲ
“အမွန္တရား”ကိုသာ “အစဥ္အလာအျဖစ္” လက္ခံတာပါ။

ေမတၱာျဖင့္-
                အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                           ၀၅-၁၁-၂၀၁၅

Wednesday, November 4, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၉)

Ch-9 (Buddhism the Prey of All Beasts)

Tuesday, November 3, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၈)

Ch-8 (Tracking Back the Term Money in the Sense of Myanmar)

Monday, November 2, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၁၀

ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ခႏၶာကိုယ္ပဲရွိေနၿပီး
စိတ္ကေတာ့ သူမ်ားလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္ေနၾကတယ္။
ဒီေတာ့ကာ
လိုခ်င္တာတျခား
ရတာတျခားျဖစ္ေနတာေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။
                                                                                            ၀၂-၁၁-၂၀၁၅

Sunday, November 1, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၇)

Ch-7 (Annamalai University the Place Where Many a People Can Gain Endless Benefits)

Saturday, October 31, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၉

ျမင္တတ္သူအတြက္
တရားက်စရာေတြဟာ
မျမင္တတ္သူေတြအတြက္ေတာ့
ေဒါပြစရာေတြခ်ည္းျဖစ္ေနမွာပဲ။
၃၁-၁၀-၂၀၁၅

Friday, October 30, 2015

ၾကားသေရြ႕ေျပာ၍၊ ေျပာသေရြ႕သိၾကေစ-၁

ေျပာၾကပါေစေလ
ေမာတဲ့တစ္ေန႔ ရပ္သြားလိမ့္မယ္လို႔
ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလဲႊ
မ်က္ႏွာလဲြခဲပစ္ တာ၀န္မဲ့လုပ္ရပ္ေတြ မျဖစ္ေစနဲ႔။
သူ (သရက္)
                       Tuesday, October 27, 2015

Thursday, October 29, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၆)

Ch 6 (Life Education)

Sunday, October 25, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၅)

Ch-5 (Long Lost Relatives)

Tuesday, October 13, 2015

လကၤာမွသည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ (အခန္း-၄)

Ch-4 (Unexpected Dhamma Discussion)

Thursday, October 8, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၈)

အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ေျဖာင့္မတ္သူေတြဟာ
တစ္ဖက္သားကို (သို႔မဟုတ္) ပတ္၀န္းက်င္ကို
အျပစ္ပံုခ်ေနတာမ်ိဳး မလုပ္ပါဘူး။
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေန အရပ္အရပ္ကို
အတတ္ႏိုင္ဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္သူေတြပါ။
ေမတၱာျဖင့္-
                 အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                 ၀၉/၁၀/၂၀၁၅

Monday, October 5, 2015

လကၤာမွသည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ (အခန္း-၃)

Ch-3 (Travelling a Part of Life-span)

Sunday, October 4, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၇)ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရန္ျဖစ္ဖို႔က အေျဖ
မႀကိဳက္တာျခင္းတူတယ္။ မႀကိဳက္ပံုခ်င္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
ႀကိဳက္တာျခင္းတူတယ္။ ႀကိဳက္ပံုျခင္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
မလြတ္လပ္တာကို ဆန္႔က်င္တာျခင္းတူတယ္။ ဆန္႔က်င္ပံုျခင္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
ခ်စ္ၾကတာျခင္းတူတယ္။ ခ်စ္ပံုခ်စ္နည္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
မုန္းၾကတာျခင္းတူတယ္။ မုန္းပံုမုန္းနည္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
………….. ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
………….. ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
………….. ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
(မွတ္ခ်က္။      ။ “ကေန႔ဖတ္စာ”ဟု ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းဖတ္ၾကပါရန္)။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                   Sunday, October 04, 2015

Saturday, October 3, 2015

လကၤာမွသည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ (အခန္း-၂)

Ch-2 (Prior Justment for Culture-shock)

Friday, October 2, 2015

ေခြးေဟာင္တိုင္း ထ,မၾကည့္နဲ႔ဆိုေပမယ့္ ငယ္သံပါေအာင္ ေဟာင္ျပန္ေတာ့


တစ္ခါက လူတစ္ေယာက္ဟာ ခရီးသြားရင္း ေလွႀကံဳလိုက္လိုတာနဲ႔ ကမ္းစပ္နားကေန ေစာင့္ေနပါသတဲ့။ အေတာ္ႀကီးၾကေအာင္ ေစာင့္ေနရၿပီးမွ ေလွႀကံဳတစ္စင္းကို လိုက္ခြင့္ရပါတယ္။
ေလွသမားႏွစ္ဦးက သူတို႔ေလွနဲ႔ ေလွႀကံဳလိုက္ခ်င္ရင္ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္လံုး စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာပါဘူးဆိုတဲ့ကတိကို ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အဖိုးအခနဲ႔ပါ။ ခရီးျပန္စထြက္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ေလွသမားႏွစ္ေယာက္ဟာ စကားေတြ တေဖာင္ေဖာင္နဲ႔ ေျပာပါေလေရာ။ ေလွႀကံဳလိုက္သူလည္း စကား၀င္ေျပာခ်င္လွေပမယ့္ သူ႔ကတိစကားေၾကာင့္ မေျပာဘဲ ေအာင့္အည္းေနရပါတယ္။ စကားတစ္ခြန္းေျပာမိတာနဲ႔ ကမ္းကပ္ၿပီး ခ်ထားခံရမွာ မိုလို႔ပါ။
အေတာ္ေလးၾကာေတာ့ ေလွသမားတစ္ေယာက္က “အသီးမွန္ရင္ အမွည့္ဆို ခ်ိဳပါတယ္ကြ”လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ သူ႔အေဖာ္ကလည္း “ဟုတ္တာေပါ့” “ဟုတ္တာေပါ့”နဲ႔ အတိုက္အေဖာက္ ကိုက္ေနပါတယ္။ အဲဒီစကားကိုပဲ ခဏခဏ ေျပာပါမ်ားေတာ့ ေလွႀကံဳလိုက္သူက စကားေတြ ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ ပါးစပ္ကို လက္၀ါးနဲ႔ကာထားရတဲ့အထိလို႔ ဆိုပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့ အႀကံတစ္ခုရၿပီး ေလွသမားက “အသီးမွန္ရင္ အမွည့္ဆို ခ်ိဳပါတယ္ကြ”လို႔လည္း ေျပာလိုက္ေရာ ဖင္ခုထိုင္ထားတဲ့ င႐ုပ္သီးအိပ္ထဲက အနီရဲရဲေတာက္ေနတဲ့ င႐ုပ္သီးေတာင့္ကိုယူၿပီး ေထာင္ျပလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ေလွသမားႏွစ္ေယာက္လည္း တစ္ခါတည္း ပါးစပ္ပိတ္သြားပါေလေရာ-တဲ့။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
၀၂/၁၀/၂၀၁၅
မွတ္ခ်က္။      ။ FB-က မိတ္ေဆြတစ္ဦးက “ျငဳပ္ခ်ိဳသီးျဖစ္ေနရင္ေကာ္ ဘုရား”လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။ အခါးျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိဳျဖစ္ျဖစ္ ေလာကသဘာအရေတာ့ ျငဳပ္သီးဆိုတာ အစပ္ကိုပဲ ကိုယ္စားျပဳပါတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္ကပဲ ေလွနံဓားထပ္ မွတ္ေလးသလားလို႔ေတာ့ သံသယမျဖစ္ပါဘူး။ ကုိယ္ပိုင္အလင္းျဖင့္ ရပ္တည္ခြင့္ ရွိပါေစသတည္း။  သို႔ရာတြင္ ကိုယ့္အျမင္ျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္အမွန္ဟု သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေစရ ..... ။

Thursday, October 1, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၆)

ရြဲ႕ေစာင္းေနတ့ဲေလာကႀကီးမွာ
ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ မလုပ္ၾကသူေတြခ်င္း က်ားကန္ေပးထားရတယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
                  အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                  ၃၀/၀၉/၂၀၁၅

Tuesday, September 29, 2015

လကၤာမွသည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ (အခန္း-၁)

Lanka to India (Prologue)

Thursday, September 24, 2015

ရဟန္း၀တ္နဲ႔မို႔ သားအျဖစ္ အသိမွတ္မျပဳလိုတဲ့ မိခင္

A Sketch of Bhikkhu Bodhi's Biography

Wednesday, September 23, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၇)

မဟုတ္မမွန္တာကို မဟုတ္မမွန္တာမွန္းသိေအာင္ ေျဖရွင္းရမည္။
ဟုတ္မွန္တာကို ဟုတ္မွန္တဲ့အတိုင္း ၀န္ခံရမည္။
ျဗဟၼဇာလသုတ္ (ဒီ၊၁၊၃)။

Tuesday, September 22, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၆)

အျဖစ္တရားအားလံုးအေပၚက အရွိတရား အလွကိုယ္စီကို ျမင္ဖို႔အတြက္
မိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာအတိုင္း ရပ္တည္ခြင့္ရွိပါေစ။
အျမင္မတူလို႔ ရန္သူဟုသတ္မွတ္ျခင္း မရွိေစရ။
စိုေသာလက္တို႔ စိုၿမဲစိုပါေစသတည္း ..... ။
ေမတၱာျဖင့္-
              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
              22/09/2015

Wednesday, September 16, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၅)

ၿပီးခဲ့တာေတြလည္း ၿပီးခဲ့ၿပီေပါ့ေလ
ဒါေပမယ့္ အနာဂတ္ရွိေသးတယ္။
ေန၀င္ခ်ိန္ေတြဟာ
မိုးေသာက္ဖို႔ အစပ်ိဳးတာလည္း ဟုတ္ေနတာပဲ။
၁၆/၀၉/၂၀၁၅

Sunday, September 13, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၄)

တရားမွာလည္း “အား”ရွိတယ္။
မတရားတာမွာလည္း “အား”ရွိတယ္။
အားေကာင္းတဲ့ဘက္က ႏိုင္မွာ ဓမၼတာပဲ။
အားေကာင္းတိုင္း အမွန္တရားမဟုတ္သလို
ႏိုင္တိုင္းလည္း အမွန္တရားမဟုတ္ပါဘူး ..... ။

ေမတၱာျဖင့္-
            အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
             ၁၃/၀၉/၂၀၁၅

Saturday, September 12, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၃)

မိမိကုိယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္
သူတစ္ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္သည္။
သူတစ္ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္
မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္သည္ (ေသဒကသုတ္၊ သံ၊ပါ၊၃၊၁၄၆)။
ေမတၱာျဖင့္-
            အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
             ၁၁/၀၉/၂၀၁၅

Friday, September 11, 2015

ကေန႔ ဖတ္စာ (၁)

သုခတစ္ခုအတြက္ ဖိတ္စာေတြ ႀကိမ္ႀကိမ္ပို႔ရေပမယ့္
ဒုကၡေတြကေတာ့ မပင့္ဖိတ္ပါနဲ႔ ဆိုက္ဆိုက္ျမဳိက္ျမဳိက္ႀကီးကို ေရာက္လာတတ္တယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
             ၁၀/၀၉/၂၀၁၅

Thursday, September 10, 2015

မိတ္ေဆြရင္းမို႔ ခ်နင္းဖို႔ေလာက္ မစဥ္းစားနဲ႔

Something Wrong on Our Education

Wednesday, September 9, 2015

ေၾကာင္းေကာင္းေအာင္သာ အားထုတ္ပါေကာင္းမႈတစ္မ်ိဳး
ကိုယ္စိုက္ပ်ိဳးက
မိမိသူမ်ား
ခ်မ္းသာပြား၏။
သံုးပါးကံျမင္
အေၾကာင္းျပင္၍
က်ိဳးေကာင္းျပန္ရ
လူ႔အလွတည္း။
မေကာင္းမႈစု
ကိုယ္ကျပဳေသာ္
သူေရာကိုယ္ပါ
ပ်က္စီးရာရွင့္။
မီးေသြးတူစြာ
ကိုင္ထိလာေသာ္
ေအးလွ်င္မဲေပ
ပူ-ေလာင္ေစ၏။
ထိုေၾကာင့္လူရွင္
သတိယွဥ္၍
ေၾကာင္းေကာင္းေအာင္ျပင္
က်ိဳးေျမာ္ျမင္၍
ေလာက-ဘ၀
ကိုယ္စီလွေအာင္
စိတ္ေကာင္းျဖင့္သာ
ေရွး႐ႈရာ၏ …….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယကတၠသိုလ္)
                   Wednesday, September 09, 2015