အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, December 11, 2014

ရင္ဘတ္ႀကီးနဲ႔ သက္ေသထပ္ၾကသူမ်ားရင္ဘတ္ႀကီးနဲ႔ သက္ေသထပ္ၾကသူမ်ား
ေျပာပါနဲ႔ကြယ္
ေလာကီနယ္မို႔
ခြင့္သင့္ရာေပ်ာ္
ေရႊဘံုေပၚေရာက္
တိမ္ေဖာက္ၾကယ္ခူး
ေ၀ဟင္ျမဴးလည္း
ေျခဗလာေရာက္
မိုးျပင္ေအာက္၀ယ္
လြတ္လြတ္ျမဴးၾက
ငယ္ဘ၀ကို
ႏွစ္ေျပာင္းရွည္ၾကာ
မေမ့သာဘူး ……. ။
                                           သူ (သရက္)
                                                                     Thursday, December 11, 2014

0 comments:

Post a Comment