အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, November 13, 2014

ထမင္းတစ္လုပ္အတြင္ အရင္းအႏွီး“ထမင္းတစ္လုပ္အတြက္ အရင္းအႏွီး”
ဘုရားရြဲ႕
တရားမဲ့
သံဃာကဲ့ရဲ႕လို႔
၀မ္းေရးတစ္ထြာ
နက္လြန္းလိုက္တာ။
“သိဉာဏ္ထြာတစ္မိုက္ရယ္နဲ႔
မိုက္မွားၾကသူ႔ထက္ငါ”
စာဆိုေတြ႕
ကိုယ္အေရြ႕ျဖစ္ၿပီ
မေအ-ႏွမ မခဲြ
ကဲပဲကဲေတာ့သည္
သတိျပဳခါေတာ္မီ
ဆင္ျခင္ဖိုခ်ိန္တန္ၿပီ
ေလာကမကိုင္း
ဘ၀မ႐ိုင္းပါေစနဲ႔ ….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                Thursday, November 13, 2014
မွတ္ခ်က္။     ။ ဆိုဒ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားလို႔ တစ္လေက်ာ္ ရပ္နားထားရသည္ကို ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံေရာက္ အလွဴရွင္တစ္ဦး၏ ကူညီေဆာင္မမႈျဖင့္ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာခ်ိန္တြင္ ဤကဗ်ာျဖင့္ ျပန္လည္စတင္လိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္-စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာရႊင္းလန္း ေအးခ်မ္းျခင္း ရွိၾကပါေစ။

0 comments:

Post a Comment