အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, November 25, 2014

မ်ားမ်ားမလိုပါမ်ားမ်ားမလိုပါ
မေမႊးဘူး
မလွဘူး
ပန္းတစ္ပြင့္အျဖစ္
ကမၻာေျမတစ္ေနရာအတြက္
တင့္လည္းတင့္ေပါ့
မတင့္ေတာ့လည္း
မမႈိက္တစ္စ
မတိုးရေအာင္
ျပဳမူပါစို႔ ………. ။
                                                               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                              Tuesday, November 25, 2014

Sunday, November 23, 2014

လူ၊ ျပႆနာႏွင့္ အေျဖ (အပိုင္း-၂)

Human, Its Issue and Its Solution-2

Friday, November 21, 2014

လူ၊ ျပႆနာႏွင့္ အေျဖ (အပိုင္း-၁)

Human, Its Issue and Its Solution-1

Thursday, November 13, 2014

စာစဥ္-၉ ထြက္ၿပီ!

 
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္) ၏ ထုတ္ေ၀ၿပီး စာစဥ္မ်ားကို 
တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ မွာၾကားရန္-
                                         ၁။ ကိုဖိုးလံုး (Smile)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ရန္ကုန္။
                                         ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၃ ၉၆ ၅၆
                                          ၂။ မ်ိဳးဆက္သစ္စာေပ (ဖုန္း ၀၉ ၄၂၀ ၂၂၂ ၉၆၂)

ထမင္းတစ္လုပ္အတြင္ အရင္းအႏွီး“ထမင္းတစ္လုပ္အတြက္ အရင္းအႏွီး”
ဘုရားရြဲ႕
တရားမဲ့
သံဃာကဲ့ရဲ႕လို႔
၀မ္းေရးတစ္ထြာ
နက္လြန္းလိုက္တာ။
“သိဉာဏ္ထြာတစ္မိုက္ရယ္နဲ႔
မိုက္မွားၾကသူ႔ထက္ငါ”
စာဆိုေတြ႕
ကိုယ္အေရြ႕ျဖစ္ၿပီ
မေအ-ႏွမ မခဲြ
ကဲပဲကဲေတာ့သည္
သတိျပဳခါေတာ္မီ
ဆင္ျခင္ဖိုခ်ိန္တန္ၿပီ
ေလာကမကိုင္း
ဘ၀မ႐ိုင္းပါေစနဲ႔ ….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                Thursday, November 13, 2014
မွတ္ခ်က္။     ။ ဆိုဒ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားလို႔ တစ္လေက်ာ္ ရပ္နားထားရသည္ကို ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံေရာက္ အလွဴရွင္တစ္ဦး၏ ကူညီေဆာင္မမႈျဖင့္ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာခ်ိန္တြင္ ဤကဗ်ာျဖင့္ ျပန္လည္စတင္လိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္-စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာရႊင္းလန္း ေအးခ်မ္းျခင္း ရွိၾကပါေစ။