အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, October 19, 2014

ငါ့ေသြးေတြပဲ ျပန္စီးေစခ်င္တယ္ငါ့ေသြးေတြပဲ ျပန္စီးေစခ်င္တယ္
~~~~~~~~~
အေမ့ကို ေျပာလိုက္ပါလို႔
အမွာ မပါးပါနဲ႔
ကုေဋတန္အ၀တ္စား
နတ္ၾသဇာအစားေတြ
အေမ မလို။
ေဒၚလာ ျမျမ
ကားလွလွေတြ
အေမ မတ။
သားတစ္မ်က္ႏွာ
တစ္ခါျပ
သမီးတစ္မ်က္ႏွာ
တစ္ခါရရင္
ေန၀င္လုနီး
ဘ၀အေမွာင္ခရီးကို
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး အေမဆက္မယ္။
သားသမီးအားေတြနဲ႔
မျမင္စမ္းစမ္း
အေမွာင္ညေတာတန္းမွာ
အေမလွမ္းသြားဖို႔ ၀ံ့ခဲ့ၿပီ ……… ။
                                                           သူ (သရက္)
                                                       Thursday, October 16, 2014

0 comments:

Post a Comment