အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, October 3, 2014

ကဲ ... ေျပာလိုက္ဦးမယ္ကဲ .... ေျပာလိုက္ဦးမယ္
*************
တစ္နပ္မက
တစ္ထပ္မက
တစ္ရက္မက
တစ္ႏွစ္မက
စားခ့ဲဖူးတ့ဲထမင္း
နင္းခ့ဲဖူးတ့ဲအရိပ္
ခိုခ့ဲဖူးတ့ဲ အတိတ္ကိုေထာက္ရင္
သေဘာေပါက္ၾကမွာပါ
အစာေၾကေဆးေပးလို႔
အန္ထုတ္ခိုင္း
နင္တို႔သမိုင္း ႐ိုင္းသထက္ ႐ိုင္းမယ္ေနာ္
နင္တို႔ပညာတတ္
အထာနပ္ ကမၻာပတ္တာကို သိတယ္
အသိဉာဏ္မကပ္တာကိုေတာ့
နင္တို႔ကိုယ္တိုင္ပဲ သိပါေလ။
                                                       သူ (သရက္)
                                                      ၀၃/၁၀/၂၀၁၄

0 comments:

Post a Comment