အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, October 23, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၁၁

Different Tradition and Life-beauty-11

Monday, October 20, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၉

Different Tradition and Life-beauty-10

Sunday, October 19, 2014

ငါ့ေသြးေတြပဲ ျပန္စီးေစခ်င္တယ္ငါ့ေသြးေတြပဲ ျပန္စီးေစခ်င္တယ္
~~~~~~~~~
အေမ့ကို ေျပာလိုက္ပါလို႔
အမွာ မပါးပါနဲ႔
ကုေဋတန္အ၀တ္စား
နတ္ၾသဇာအစားေတြ
အေမ မလို။
ေဒၚလာ ျမျမ
ကားလွလွေတြ
အေမ မတ။
သားတစ္မ်က္ႏွာ
တစ္ခါျပ
သမီးတစ္မ်က္ႏွာ
တစ္ခါရရင္
ေန၀င္လုနီး
ဘ၀အေမွာင္ခရီးကို
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး အေမဆက္မယ္။
သားသမီးအားေတြနဲ႔
မျမင္စမ္းစမ္း
အေမွာင္ညေတာတန္းမွာ
အေမလွမ္းသြားဖို႔ ၀ံ့ခဲ့ၿပီ ……… ။
                                                           သူ (သရက္)
                                                       Thursday, October 16, 2014

Sunday, October 12, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၉

Different Tradition and Life-beauty-9

Monday, October 6, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၈

Different Tradition and Life-beauty-8

Saturday, October 4, 2014

ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ေန႔စဥ္ျပႆနာ (E-Book စာစဥ္-၆)

6th to Solve the Daily-problems by Discussing

Friday, October 3, 2014

ကဲ ... ေျပာလိုက္ဦးမယ္ကဲ .... ေျပာလိုက္ဦးမယ္
*************
တစ္နပ္မက
တစ္ထပ္မက
တစ္ရက္မက
တစ္ႏွစ္မက
စားခ့ဲဖူးတ့ဲထမင္း
နင္းခ့ဲဖူးတ့ဲအရိပ္
ခိုခ့ဲဖူးတ့ဲ အတိတ္ကိုေထာက္ရင္
သေဘာေပါက္ၾကမွာပါ
အစာေၾကေဆးေပးလို႔
အန္ထုတ္ခိုင္း
နင္တို႔သမိုင္း ႐ိုင္းသထက္ ႐ိုင္းမယ္ေနာ္
နင္တို႔ပညာတတ္
အထာနပ္ ကမၻာပတ္တာကို သိတယ္
အသိဉာဏ္မကပ္တာကိုေတာ့
နင္တို႔ကိုယ္တိုင္ပဲ သိပါေလ။
                                                       သူ (သရက္)
                                                      ၀၃/၁၀/၂၀၁၄