အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, September 5, 2014

သညာမွ ......... သည္သညာမွ …….. သည္
တစ္ေန႔
တစ္ကိုယ္တည္း
တစ္ခုပဲလုပ္ေနတယ္
တစ္ကမၻာလံုးကို နားလည္ဖို႔။
ခႏၶာ
တစ္ကမၻာ
တစ္ခုသာသိရင္
တစ္ေလာကလံုး သိမ္းႀကံဳးနားလည္မယ္-တဲ့။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
Friday, September 05, 2014

0 comments:

Post a Comment