အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, September 20, 2014

၀ါ၀င္အေတြး+၀ါထြက္ေဆး၀ါ၀င္အေတြး
တစ္၀ါျဖင့္
တစ္ခါထက္ ရင့္ျပန္ၿပီ
ဘယ္၀ယ္ဆီေတြး
လွမ္းရခ်ည္ေသး …… ။
Saturday, July 12, 2014
۞۞۞۞۞
၀ါထြက္ေဆး
တစ္ခါျဖင့္
တစ္၀ါကၽြတ္ေတာ့မည္
ဟုိဒီအေရးေတြး
ခရီးခဲ မဆက္ရေသး။
မ်ားအက်ိဳး
သယ္ပိုးပါ့မယ္ရယ္လို႔
သည္ခရီးကိုရည္
ကိုယ့္ေရးညီ ဆိုင္းငံ့ရေလး …. ။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္)
Friday, September 19, 2014

0 comments:

Post a Comment