အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, September 30, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၇

Different Tradition and Life-beauty-7

Friday, September 26, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၆

Different Tradition and Life-beauty-6

Sunday, September 21, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၅

Different Tradition and Life-beauty-5

Saturday, September 20, 2014

၀ါ၀င္အေတြး+၀ါထြက္ေဆး၀ါ၀င္အေတြး
တစ္၀ါျဖင့္
တစ္ခါထက္ ရင့္ျပန္ၿပီ
ဘယ္၀ယ္ဆီေတြး
လွမ္းရခ်ည္ေသး …… ။
Saturday, July 12, 2014
۞۞۞۞۞
၀ါထြက္ေဆး
တစ္ခါျဖင့္
တစ္၀ါကၽြတ္ေတာ့မည္
ဟုိဒီအေရးေတြး
ခရီးခဲ မဆက္ရေသး။
မ်ားအက်ိဳး
သယ္ပိုးပါ့မယ္ရယ္လို႔
သည္ခရီးကိုရည္
ကိုယ့္ေရးညီ ဆိုင္းငံ့ရေလး …. ။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္)
Friday, September 19, 2014

Wednesday, September 17, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၄

Different Tradition and Life-beauty-4

Sunday, September 14, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၃

Different Tradition and Life-beauty-3

Wednesday, September 10, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၂

Different Tradition and Life-beauty-2

Saturday, September 6, 2014

မတူထူးျခား ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဘ၀ရသမ်ား-၁

Different Tradition and Life-beauty-1

Friday, September 5, 2014

သညာမွ ......... သည္သညာမွ …….. သည္
တစ္ေန႔
တစ္ကိုယ္တည္း
တစ္ခုပဲလုပ္ေနတယ္
တစ္ကမၻာလံုးကို နားလည္ဖို႔။
ခႏၶာ
တစ္ကမၻာ
တစ္ခုသာသိရင္
တစ္ေလာကလံုး သိမ္းႀကံဳးနားလည္မယ္-တဲ့။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
Friday, September 05, 2014

Monday, September 1, 2014

၉-အုပ္ေျမာက္ စာစဥ္အျဖစ္ မၾကာမီ ထြက္ရွိလာမည္

အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္) ၏ ထုတ္ေ၀ၿပီး စာစဥ္မ်ားကို 
တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ မွာၾကားရန္-
                                         ကိုဖိုးလံုး (Smile)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ရန္ကုန္။
                                         ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၃ ၉၆ ၅၆