အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, July 16, 2014

ခ်ီေလတဲ့ ............ ခ်ီေလခ်ီေလတဲ့ ……… ခ်ီေလ
۞۞۞۞۞
အေရးမပါတာေတြထားခဲ့
အေတာင္နဲ႔နဲ႔-နဲ႔ ပ်ံမယ့္ခရီး
ေလဆန္လည္းျဖစ္
မိုးသံလည္းျမင့္ေနတယ္။
——
ယဲ့ယဲ့ေပမယ့္
ရွိေနတဲ့ အေတာင္တစ္စံုအတြက္
ေက်းဇူးတင္မဆံုး
ကံအေကာင္းဆံုးလို႔ ကမၺည္းထိုးထားတယ္။
—–
ေရွးသို႔မွန္းေမွ်ာ္
နန္းေတာ္ေပၚ မေရာက္ႏိုင္လည္း
လမ္းမွန္ေနာ္ ခ်ဥ္းလို႔
ေဖာ္တစ္သင္းေျဖာင့္ေစဖို႔ အားစိုက္လို႔ခဲ။
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
      ၁၆-၀၇-၂၀၁၄ (ဗုဒၶဟူး)
*** ဆက္လက္ပညာသင္ယူရန္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ အေဆာင္သစ္ေျပာင္းရျခင္းအတြက္ အမွတ္တရ ေရးဖဲြ႕သည္။

0 comments:

Post a Comment