အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, July 24, 2014

Fundamentals of Buddhist Psychotherapy

Fundamentals of Buddhist Psychotherapy

Monday, July 21, 2014

The Background of Four Buddhist Councils for the Development of Mahāyāna

The Background of Four Buddhist Councils for the Development of Mahāyāna

Wednesday, July 16, 2014

ခ်ီေလတဲ့ ............ ခ်ီေလခ်ီေလတဲ့ ……… ခ်ီေလ
۞۞۞۞۞
အေရးမပါတာေတြထားခဲ့
အေတာင္နဲ႔နဲ႔-နဲ႔ ပ်ံမယ့္ခရီး
ေလဆန္လည္းျဖစ္
မိုးသံလည္းျမင့္ေနတယ္။
——
ယဲ့ယဲ့ေပမယ့္
ရွိေနတဲ့ အေတာင္တစ္စံုအတြက္
ေက်းဇူးတင္မဆံုး
ကံအေကာင္းဆံုးလို႔ ကမၺည္းထိုးထားတယ္။
—–
ေရွးသို႔မွန္းေမွ်ာ္
နန္းေတာ္ေပၚ မေရာက္ႏိုင္လည္း
လမ္းမွန္ေနာ္ ခ်ဥ္းလို႔
ေဖာ္တစ္သင္းေျဖာင့္ေစဖို႔ အားစိုက္လို႔ခဲ။
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
      ၁၆-၀၇-၂၀၁၄ (ဗုဒၶဟူး)
*** ဆက္လက္ပညာသင္ယူရန္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ အေဆာင္သစ္ေျပာင္းရျခင္းအတြက္ အမွတ္တရ ေရးဖဲြ႕သည္။

Saturday, July 12, 2014

၀န္ႏွင့္ဂုဏ္ (E-Book စာစဥ္-၄)

4- Duty With Responsibility and Diginity

Thursday, July 10, 2014

နိမ့္ျမင့္မကဲြ အတူပဲသာ

A Poem on Vicissitudes

Thursday, July 3, 2014

ထိုခဏ........ႀကံဳရမယ္“ထိုခဏ.............ႀကံဳရမယ္”
************
လမ္းခ်င္းတူလို႔
လူခ်င္းဆံုၾကတာ
သူေရာကိုယ္ပါ
ေလွ်ာက္ရမယ့္ခရီး
အရွည္ႀကီးရယ္
ရပ္တန္႔ဆံုခိုက္
ႀကံဳလာခိုက္ေလး
သာေၾကာင္းေမးလို႔
အၿပံဳးေလးနဲ႔ ဆက္ၾကစို႔ ..................။
                                                                  သူ (သရက္)
                                                                   ၀၃-၀၇-၂၀၁၄

Tuesday, July 1, 2014

မိုးကိုဆြတ္၍ ႏြံမွာနစ္သူ (E-Book လက္ကမ္းစာစဥ္-၃)

P- Plucking Star, Falling in Mire