အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, June 28, 2014

အဆိပ္ေဖာ္သူမ်ား“အဆိပ္ေဖာ္သူမ်ား”
*****************
႐ိုးသားမႈကို ခိုးခ်
လြတ္လပ္မႈကို အသံုးခ်ခံရ
တစ္ေလာကလံုးဆူ
အမွန္တရားလို႔ ဘယ္သူေျပာမလဲ
က်င့္၀တ္ေတြမသင္
ပညာရွင္အေမွာင္သြား
တစ္ေလာကလံုးမွားတာ ေျပာစရာမရွိေတာ့ဘူး ..............။
                                                                                            သူ (သရက္)
                                                                                            ၂၈-၀၆-၂၀၁၄

0 comments:

Post a Comment