အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, June 15, 2014

အနာဂတ္အေရး ေသခ်ာေတြးလို႔ ျပင္ဆင္စို႔

1- Hand-overing Sasana to the Generation

0 comments:

Post a Comment