အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, June 12, 2014

ဆြမ္းသြတ္လို႔မွ တရားမနာႏိုင္တယ္“ဆြမ္းသြတ္လို႔မွ တရားမနာႏိုင္တယ္”
*****
ဇာတ္ေတာ္ေတြကိုဖတ္
တရားေသတာမွတ္လို႔ ရယ္ဖူးတယ္
ငယ္စဥ္အေတြး
တရားေရးဆိုတာ အေကာင္ထည္မရွိ
ေသသည္ ရွင္သည္ မသိ။
ေလာက ဆိုတာ သဘာ၀
သူ႔ကိုဆန္႔က်င္ရင္ သူကတုံ႔ျပန္
သင္သာမွန္ရင္ ဆူညံစရာ မရွိ
တရားမဲ့ေတာ့ ေလာကရဲြ႕တာ
ဒီလူနဲ႔ ဒီမူ (သည္လူနဲ႔ သည္မူ)
ဒီတရား ဒီစကားသြားမွာပဲ
ဒီလမ္းသြားမွေတာ့
ဒီစခန္းျမန္းမွာေပါ့
ေလာကေရ ….
တို႔ၾကမၼာပ်က္လို႔
တရားစက္ကို မီးသၿဂၤဳ ိဟ္မယ္
ေနာက္ဆံုးခရီးမို႔
ေၾကးစည္ထမ္းလို႔ ေအာ္ၿပီ
မညဥ္းတမ္း ပို႔ၾကပါစို႔ ………………..။
(မွတ္ခ်က္။    ။ “ဒီ”ကို “သည္”ဟု မွတ္ပါရန္။)
                                                                        သူ (သရက္)
                                                                       Thursday, June 12, 2014

0 comments:

Post a Comment