အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, May 30, 2014

လည္ျပန္တန္ဖိုးလည္ျပန္တန္ဖိုး

တိမ္ေတြငိုတာ 
ေကာင္းကင္ႀကီးေပၚကို ျပန္တက္ခြင့္ရတယ္
လူေတြငိုတာ
ေျမႀကီးကို ျပန္မႏိုးထေစႏိုင္ဘူး
ေၾကြလြင့္သြားတဲ့ ၾကယ္ေတြအတြက္ ငိုေနမယ့္အစား
ရွင္သန္ခြင့္ရတဲ့ၾကယ္ေတြကို ေရတြက္လိုက္ပါလား။
                                          
သူ (သရက္)
                                           ၃၀-၀၅-၂၀၁၄

0 comments:

Post a Comment