အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, May 13, 2014

ကုသိုလ္ေတာ္ မွတ္တမ္း (၂၀၁၃-၁၄)

My Donation Lists (2013-14)

1 comments:

Dhamma Latsaung said...

အရွင္ဘုရားေပးေ၀ေသာ အမွ်ကုသိုလ္မ်ားကို
ကဆုန္လျပည့္ ျမတ္ေသာေန ့၌
၀မ္းေျမာက္နုေမာ္ သာဓုေခၚဆိုပါ၏ဘုရား...။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။
ရိုေသစြာျဖင့္

Post a Comment