အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, May 9, 2014

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္ စာအုပ္ အင္တာဗ်ဴ း

Interview on I'Ve Ever Been to Bagan

0 comments:

Post a Comment