အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, April 23, 2014

ေ၀းေလ ေကာင္းေလေ၀းေလ ေကာင္းေလ
ေလးလံလြန္းတဲ့ အပို၀န္ေတြျဖဳတ္ခ်
ခိုင္ခံလွတဲ့ အေတာင္ႏွစ္ခုကိုအားကိုး
ျမင့္ႏိုင္သမွ် ျမင့္ေအာင္တက္ရင္း
ေရာက္ႏိုင္သမွ် ေရာက္ေအာင္ပ်ံလိုက္ပါ။
                                                         သူ (သရက္)
                                                          Thursday, April 24, 2014

0 comments:

Post a Comment