အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, April 23, 2014

ေ၀းေလ ေကာင္းေလေ၀းေလ ေကာင္းေလ
ေလးလံလြန္းတဲ့ အပို၀န္ေတြျဖဳတ္ခ်
ခိုင္ခံလွတဲ့ အေတာင္ႏွစ္ခုကိုအားကိုး
ျမင့္ႏိုင္သမွ် ျမင့္ေအာင္တက္ရင္း
ေရာက္ႏိုင္သမွ် ေရာက္ေအာင္ပ်ံလိုက္ပါ။
                                                         သူ (သရက္)
                                                          Thursday, April 24, 2014

Sunday, April 20, 2014

ေတာ္၀င္နန္းထက္၀ယ္ အေၾကြပန္းတင့္ေနတယ္“ေတာ္၀င္နန္းထက္၀ယ္ အေၾကြပန္းေတြတင့္ေနတယ္”
အပူခ်ိန္ေရြး
အခါေပး၍
ညဥ့္ခ်ဥ္းေအးလာ
ပြင့္ေ၀ဆာသည္
ရနံ႔သင္းျမ
ခ်ိဳရသျဖင့္
ေၾကြမွလွရ
ႏြမ္းမွခသည္
ဘက္စံုေဆးစြမ္း
မဥၨဴသက နတ္ပန္း။
                                          သူ (သရက္)
                                         Sunday, April 20, 2014
ေအးျမတဲ့အရိပ္မွာ ခိုနားဖူးတာရယ္ ေဆးဘက္၀င္ နတ္ပန္းေတြကို စားသံုးဖူးတာရယ္ကို ေက်းဇူးအထူးတင္လွ်က္ ေက်ာင္း၀ိုင္းထဲက မဥၨဴသက နတ္ပန္းပင္ႀကီးကို ခံစားေရးဖဲြ႕သည္။

Sunday, April 13, 2014

မဥၨဴသက နတ္ပန္းလွမဥၨဴသက နတ္ပန္းလွ
မဥၨဴသကာ နတ္ပန္းသာသည္
အမည္တင့္လွ ဂုဏ္ေပါင္းခ၏
ပူျပင္းမင္းမူ ေႏြတမူေသာ္
ရြက္ေဟာင္းတို႔ေခၽြ ရြက္သက္ေ၀၏
ေဟာင္းတလြင့္လြင့္ ရြက္သစ္တက္ေသာ္
နိစၥတရား ထင္းလင္းသြား၏
မ်ိဳးဆက္အားမာန္ ဆင့္ဆင့္ခံ၏
ပုရစ္ဖူးတံ ရြက္ႏုျပန္ေသာ္
ဖူးငံုကိုေစ ပြင့္တို႔ေ၀၏
ပင္ယံကိုင္းဖ်ား ဘံုထိပ္ၾကား၀ယ္
နတ္တို႔ရႊင္ၿပံဳး ရန႔ံသံုးထင့္
ေအးျမၾကည္သာ သင္းသင္းသာသည္
ထက္ေအာက္စံုစီ ျပန္႔ေလ၏
ေန႔ဂုဏ္လြင့္ေပ်ာက္ ညဂုဏ္ေမာက္ေသာ္
မဥၨဴနတ္ပန္း ပင္ယံနန္း၀ယ္
သားငွက္စံုညီ ပဲြေတာ္တည္၏
တစ္မိုက္ျဖတ္ေက်ာ္ အလင္းေပၚ၍
နတ္တို႔ကေပး မဥၨဴေမႊးကို
လူတို႔တမူ ေကာက္ငင္ယူ၏
ထို၏မဥၨဴ ဥာဏ္ျဖင့္ကူပင့္
သက္ရွည္ဆင္းလွ ေဆးေပါင္းခ၍
အျမတ္တႏိုး ယူငင္သံုးေသာ္
မဥၨဴမည္ရ ဂုဏ္ေပါင္းခ၏ ……..။
                    သူ (သရက္)
                   Sunday, April 13, 2014