အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, March 14, 2014

အနာဂတ္ကို ျပင္ဆင္ၾကစို႔!

A Letter From Ko Soe Win of Twin Le Village

Sunday, March 2, 2014

ေမတၱာခင္း၍ ဥာဏ္ျဖင့္လင္းေစ“ေမတၱာခင္း၍ ဥာဏ္ျဖင့္လင္းေစ”
အေရးႀကီးမို႔
ေသြးစည္းဖို႔ရာ
ဤခုခါ၀ယ္
သူမွားကိုယ္မွား
သူမ်ားမွားေတြ
မရွာေလနဲ႔
သူ႔ျပစ္ကိုယ့္ျပစ္
သူမ်ားျပစ္ေတြ
မျမင္ေလနဲ႔
တရားမဲ့ျငား
လူမိုက္မ်ားတို႔
အမွားရွာခ်င္
ျပစ္တင္ခ်င္ေသာ္
ဘုရားရွင္ပင္
မလြတ္ခ်င္ခဲ့
မင္းငါတို႔လို
လူသာမန္ဆို
မီးခိုးမဆံုး
မိုးမဆံုးေအာင္
ရွာတိုင္းေတြ႕ျမင္
လူတိုင္းျမင္၏
အခ်င္းခ်င္းကို
ေမတၱာ႐ႈျမင္
ဥာဏ္ျဖင့္ယွဥ္ကာ
အနာဂတ္ေရး
စဥ္ေမွ်ာ္ေတြး၍
ကိုယ့္ေရးမေတြး
ေလာကေရးသာ
ေရွး႐ႈရာ၏။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
       03-Mar-14

Saturday, March 1, 2014

စာစဥ္-၈

အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္) ၏ ထုတ္ေ၀ၿပီး စာစဥ္မ်ားကို 
တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ မွာၾကားရန္-
                                         ကိုဖိုးလံုး (Smile)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ရန္ကုန္။
                                         ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၃ ၉၆ ၅၆

စရထ ဘိကၡေ၀

“စရထ ဘိကၡေ၀၊ စာရိကံ ဗဟုဇနဟိတာယ ဗဟုဇနသုခါယ ေလာကာႏုကမၸာယ အတၳာယ ဟိတာယ သုခါယ ေဒ၀မႏုႆာနံ .....”။ (ဒီ-၂၊ ၃၉)
“ရဟန္းတို႔ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏အက်ိဳးငွါ မ်ားစြာေသာလူတို႔၏ ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳးငွာ ေလာကကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွာ နတ္လူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားခ်မ္းသာ အလို႔ငွာ ခရီးထြက္ၾကကုန္ေလာ့”။

 
ရွစ္မ်က္နွာ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္
ျပည္ေတာ္ေအးရပ္ကြက္၊ ၄-လမ္း
သရက္ၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
ေက်ာင္းဖုန္း- ၀၈၆-၂၁၁၁၅
လက္ကိုင္ဖုန္း- ၀၉ ၂၅၄ ၂၆၀ ၃၈၇