အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, February 9, 2014

လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ လမ္းေဖာက္ေပးခဲ့ ......... သူလမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ လမ္းေဖာက္ေပးခဲ့သူ ……….. သို႔
ေလာကအတြက္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘ၀ေတြမို႔
လူေသေပမယ့္ ကမၻာဆံုးတိုင္ ရွင္သန္ေနမယ့္ နာမည္ေတြရွိခဲ့တယ္
ဘ၀ဆိုတာ လာလာ သြားသြား
ပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုတာ အားလံုးထားခဲ့ရမယ္
သစၥာအပ္ႏွံခဲ့သူေတြအတြက္
ဘယ္သူ႔အတြက္မွ ၀မ္းနည္းစရာ မက်န္ဘူး
အေဟာင္းနဲ႔အသစ္ကိုေပါင္းစပ္
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္အပ္ခ်င္သူကို
ကေလာင္အျပည့္ မင္အျပည့္နဲ႔
ေလာကစာမ်က္ႏွာသစ္ေတြဖြင့္ဖို႔
႐ိုးသားမႈေတြနဲ႔ အသင့္ရွိေနခဲ့ၾကၿပီ …………….။
၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉-ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားေသာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ဗုဒၶတကၠသိုလ္မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဆရာႀကီးဦးျမင့္ေဆြအား ရည္ညႊန္းေရးဖဲြ႕ပါသည္။
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
Sunday, February 09, 2014

0 comments:

Post a Comment