အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, February 27, 2014

လက္ကမ္းစာစဥ္-၃

အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)၏ 
ထုတ္ေ၀ၿပီးစာစဥ္မ်ားကို
တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္မွာၾကားရန္- ကိုဖိုးလံုး (SMILE)၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း- ၀၉၇၃၀၃၉၆၅၆
 

0 comments:

Post a Comment