အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, February 27, 2014

လက္ကမ္းစာစဥ္-၃

အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)၏ 
ထုတ္ေ၀ၿပီးစာစဥ္မ်ားကို
တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္မွာၾကားရန္- ကိုဖိုးလံုး (SMILE)၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း- ၀၉၇၃၀၃၉၆၅၆
 

Friday, February 14, 2014

သတၱမေျမာက္ လံုးခ်င္းစာစဥ္

တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္မွာၾကားရန္- ကိုဖိုးလံုး (SMILE)၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း- ၀၉၇၃၀၃၉၆၅၆

လက္ကမ္းစာစဥ္-၂

တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္မွာၾကားရန္- ကိုဖိုးလံုး (SMILE)၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း- ၀၉၇၃၀၃၉၆၅၆


ထုတ္ေ၀ၿပီး စာစဥ္မ်ား ရႏိုင္သည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ား

Book Shop Lists

Sunday, February 9, 2014

လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ လမ္းေဖာက္ေပးခဲ့ ......... သူလမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ လမ္းေဖာက္ေပးခဲ့သူ ……….. သို႔
ေလာကအတြက္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘ၀ေတြမို႔
လူေသေပမယ့္ ကမၻာဆံုးတိုင္ ရွင္သန္ေနမယ့္ နာမည္ေတြရွိခဲ့တယ္
ဘ၀ဆိုတာ လာလာ သြားသြား
ပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုတာ အားလံုးထားခဲ့ရမယ္
သစၥာအပ္ႏွံခဲ့သူေတြအတြက္
ဘယ္သူ႔အတြက္မွ ၀မ္းနည္းစရာ မက်န္ဘူး
အေဟာင္းနဲ႔အသစ္ကိုေပါင္းစပ္
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္အပ္ခ်င္သူကို
ကေလာင္အျပည့္ မင္အျပည့္နဲ႔
ေလာကစာမ်က္ႏွာသစ္ေတြဖြင့္ဖို႔
႐ိုးသားမႈေတြနဲ႔ အသင့္ရွိေနခဲ့ၾကၿပီ …………….။
၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉-ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားေသာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ဗုဒၶတကၠသိုလ္မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဆရာႀကီးဦးျမင့္ေဆြအား ရည္ညႊန္းေရးဖဲြ႕ပါသည္။
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
Sunday, February 09, 2014

Saturday, February 1, 2014

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး-၁၀ (နိဂံုး)

10-Politics and Religion