အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, December 30, 2013

“ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ခါးေစာင္းတင္ပစ္လိုက္ခ်င္တယ္”“ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ခါးေစာင္းတင္ပစ္လိုက္ခ်င္တယ္”
ေခတ္အဆက္ဆက္
တရားပ်က္ခဲ့တဲ့ရြာ
ရိကၡာမ၀
သိကၡာလည္းမလွ
ဘ၀ေပးကို
႐ိုး႐ိုးေတြးလို႔ အေျဖရွာ
ေျမကမၻာမွာ
ေနရာစံုတယ္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာ
ေလွာင္စရာလို႔
အိမ္နဲ႔ေ၀းေလ သိရေလေပါ့
မ႐ူးၾကနဲ႔ေတာ့
အ႐ူးမလုပ္ၾကနဲ႔ေတာ့
ဒင္းတို႔အထင္ႀကီးတဲ့
ၿမိဳ႕ႀကီးသားေတြနင္းတာ
ေျမဇာျမက္ျဖစ္ေနၿပီ
လူမေလး ေခြးမခန္႔ဆိုတာ
ဖိနပ္စီးၾကည့္မွ သိေတာ့မယ္။
                                                     သူ (သရက္)
                                                      Monday, December 30, 2013

0 comments:

Post a Comment