အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, December 19, 2013

“လူေတြရဲ႕ အတၱပါပဲ”ႏိုင္ခ်င္တယ္
႐ံႈးေစခ်င္တယ္
အ႐ံႈးေပးခ်င္တယ္
ႏိုင္ေစခ်င္ျပန္တယ္
သဘာ၀တရားေတြကို ေဖာက္ျပန္ေစတယ္
သဘာ၀တရားေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တယ္
အဲဒီလိုအစြမ္းေတြကို ပိုင္တယ္
ဒါေပမယ့္
သဘာ၀တရားကို မေက်ာ္ႏိုင္ပါဘူး။
သဘာ၀နိယာမေတြကို မသင္ယူသေရြ႕
ဓမၼသဘာ၀ေတြကို မေလ့လာသေရြ႕
ကိုယ့္အတၱကိုယ္ေတာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ံႈးေနမွာပဲ
ေအာင္းျမင္သေရြ႕ ႐ံႈးေနအံုးမယ္
ရယူႏိုင္သေရြ႕ ႐ံႈးေနရမယ္။
                                                 သူ (သရက္)
                                               Tuesday, December 17, 2013

0 comments:

Post a Comment