အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, December 10, 2013

ေအာ္ ….. ခႏၱီ“ေအာ္ ….. ခႏၱီ”

မဟုတ္မခံ
ဟုတ္မခံနဲ႔
ခံတာမရွိ
ဒီဇာတိမွာ
တစ္သက္ဘယ္ခါ ၿငိမ္းပါလိမ့္။
                                                               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                              Tuesday, December 10, 2013

0 comments:

Post a Comment