အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, November 12, 2013

မၿပီးဆံုးႏိုင္တဲ့ ပန္းခ်ီျမဴခိုးေ၀့ေ၀့
တိမ္ေရြ႕ေရြ႕ႏွင္
ေတာင္စဥ္ေတာတန္း
ေရျပာနန္းလည္း
ဆံုး-စ မျမင္
ဇဋာျပင္သို႔
ေ၀ရီလိႈင္းခ်ဲ႕
တည္ရာမဲ့၏။
                   သူ (သရက္)
        Sunday, September 22, 2013

0 comments:

Post a Comment