အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, October 21, 2013

“သိ-က်င့္တလဲြ ပုထုဇဥ္စဲြ”မရွိဒုကၡ
ရွိဒုကၡဟု
ဒုကၡသကန္
သိေၾကာင္းမွန္လည္း
ပုထုဇဥ္ေတာ
လူ႔သေဘာသည္
ဒုကၡမည္လည္း
ရွိကိုစဲြေသာ္
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးပင္
ခံလိုက္ခ်င္၏။           
                                  အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                         Sunday, October 20, 2013

0 comments:

Post a Comment