အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, October 1, 2013

ဘ၀မီးစာ“ဘ၀မီးစာ”
۞۞۞۞۞
ဘ၀ဆိုတာ
မီးေတာက္ေလးလိုပဲ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတဲ့
ေလာင္စာဆီ မကုန္သေရြ႕
ေလဟုန္ ေလာကဓံေတြကို အန္တုရင္း
ေတာက္ေလာင္ခြင့္ရေနဦးမယ္
မီးစာခမ္းရင္
မီးေတာက္လည္းျမန္းမယ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆံုးရင္
ဘ၀လည္းလက္စတံုးမယ္။
ေတာက္ပမယ့္ဘ၀ေတြအတြက္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မီးစာေတြ အဆက္မျပတ္ပါေစနဲ႔။
                                                                             သူ (သရက္)
                                                                               Saturday, September 28, 2013

0 comments:

Post a Comment