အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 8, 2013

ခ်မ္းေျမ့စရာ ဤကမၻာ“ခ်မ္းေျမ့စရာ ဤကမၻာ”
۞۞۞۞۞
ေလာကရဲ႕မ်က္လံုး
အေမွာင္ကိုပုန္းေစတယ္
ေန႔ကို ေနတစ္စင္း
ညကိုလမင္းနဲ႔
ၾကယ္တာရာေတြ ေျမပံုခင္းလို႔
အေမွာင္ကမၻာရင္တုန္ကင္းတယ္
ခ်မ္းေျမ့ဘိျခင္း။
                                      သူ (သရက္)
                                      Saturday, August 31, 2013

0 comments:

Post a Comment