အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, September 7, 2013

ေလကိုႀကိဳးက်စ္ တိမ္ဖမ္းဖို႔ ထြက္မိတယ္

ေလကို‘ႀကိဳး’က်စ္ တိမ္ဖမ္းဖို႔ ထြက္မိတယ္
۞۞۞۞۞
တိုင္းျပည္အတြက္တဲ့
က်မိတဲ့ မ်က္ရည္စက္ေတြ
တို႔ ႏွေျမာတယ္။
အေျပာ အလုပ္ေတြနဲ႔
ကိုယ့္လိပ္ျပာ လံုရဲ႕လား
ကိုယ့္သိကၡာ ယံုရဲ႕လား
ဟန္ေတြရွင္းေနတယ္
မာန္ေတြကင္းေနတယ္
ရိကၡာလံုဖို႔ အဓိကက်တယ္ …… တဲ့
ဒင္းတို႔၀မ္းဟာ
ထြာဆိုင္မက
ၾကမ္းပဲၾကမ္း ရမ္းပဲရမ္းလြန္းတယ္
တစ္၀မ္းတစ္ခါးအတြက္
တို႔အသားေတြလမ္းခင္း
တို႔ေသြးေခ်ာင္းေလွေလွာ္
တို႔၀ိညာဥ္ေလျပြန္လုပ္
အယုတ္တကာ့ထိပ္ေခါင္
အမိုက္တကာ့ထိပ္သီး
ရက္စက္ရင္း ပက္စက္တယ္
ဒင္းတို႔ကံ ျမင့္ပါေပ့
ဒင္းတို႔စံ ညစ္ပါေပ့
ဒင္းတို႔ဥာဏ္ က်စ္ပါေပ့။
                                                 သူ (သရက္)
                                                 Friday, August 30, 2013

0 comments:

Post a Comment