အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, September 6, 2013

ေတြး-ေလွ်ာက္-ေရာက္“ေတြး-ေလွ်ာက္-ေရာက္”
۞۞۞۞۞
ခ်ိဳၿမိန္တဲ့အတိတ္ေတြနဲ႔
ခါးသီးအဆိပ္ေတြကိုမ်ိဳခဲ့တယ္
ဒီေန႔ကိုၿမဲၿမဲရပ္လို႔
မနက္ဖန္ေတြကို မတ္မတ္ေလွ်ာက္လိုက္မယ္။
သူ (သရက္)
Saturday, August 31, 2013

0 comments:

Post a Comment