အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, September 5, 2013

ေၾသာ္ ........... လူေတြေၾသာ္ ....... လူေတြ
۞۞۞۞۞
တစ္ေခတ္တစ္ေခတ္မွာ
အသစ္အသစ္ ျပန္ျဖစ္လာတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔
အဆန္းအဆန္းျပန္ျဖစ္လာတဲ့ အယူၾကမ္းေတြကို
ဆဲြကိုင္ရင္း ျငင္းခုန္
အယူအဆကုန္စံုတယ္
လက္ေတြ႕မက်င့္
အက်င့္ေတြပ်က္နဲ႔
သည္၀ဲဂယက္မွာေတာ့
နစ္သ(သည္)ထက္ နစ္ၾကဦးမွာပဲ ........... ။
                                                                        အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                       ၂၆-၀၈-၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment