အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, September 4, 2013

ႏြမ္းသူလြမ္းတဲ့ ပဲြတစ္ျခမ္း“ႏြမ္းသူလြမ္းတဲ့ ပဲြတစ္ျခမ္း”
۞۞۞۞۞
လေရာင္အၾကြ
ၾကယ္စံုကေတာ့
တိမ္ေဆးစက္စင္
မိုးနက္ျပင္လည္း
ဘယ္၀ယ္ကိုမွန္း
လူ႔စခန္းႏွယ္
က်ယ္လည္းက်ယ္၏
ငယ္လည္းငယ္၏။
                                      သူ (သရက္)
                                   Saturday, August 24, 2013

0 comments:

Post a Comment