အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, September 20, 2013

ငွက္ဆိုးေတြထုိးလို႔ အိပ္မက္ဦးေတြက်ိဳးတဲ့ ညေတြ“ငွက္ဆိုးေတြထိုးလို႔ အိပ္မက္ဦးေတြက်ိဳးတဲ့ ညေတြ”
۞۞۞۞۞
ရွင္သန္မႈေတြအတြက္
ပ်က္သုဥ္းမႈေတြ အနႏၱ
ႏိုင္သူေအာင္တဲ့ေခတ္မွာ ေလာကႀကီး လွေနသေယာင္။
ဥာဏ္ႀကီးရွင္စား
အားႀကီးသူ တရားတဲ့ေခတ္မွာ
ေျမဇာပင္ ျပားၿပီးရင္း ျပားေပါ့။
သစၥာတရားနဲ႔ ေျပာင္
ေမတၱာစကားနဲ႔ေလွာင္ၿပီး
ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို မူပိုင္လို႔ ဆိုပါလား။
လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတာကို
လြတ္လပ္ျခင္းႀကိဳးနဲ႔ ၿမဲၿမဲခ်ည္
မွားယြင္းတဲ့ေန႔ေတြေၾကာင့္
ၾကယ္စင္ေတြ ေပ်ာက္ခဲ့ရတယ္။
အျဖဴကို အမဲလုပ္
ဇာတိ႐ုပ္ ဟုတ္ရက္နဲ႔
ေဒါင္ေတြကို က်ီးနဲ႔ေရာခ်င္ျပန္ေရာ့တဲ့။
အလာ သက္သက္
ဗလာလက္နဲ႔ ျပန္ထြက္
ခ်မိတဲ့ ေျခရာေတြ နက္ေလသလားမသိ။
ေလာကႀကီးကိုေျပာလိုက္ပါ
မင္းအေပၚမွာ ရွင္သန္ရင္း
အတၱမ်ဥ္းကို မျဖတ္ႏိုင္ေတာ့
ေက်းစြပ္မိရတယ္-လို႔။          
                                                         သူ (သရက္)
                                                      Wednesday, September 18, 2013

0 comments:

Post a Comment