အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, September 2, 2013

ဘ၀မီး“ဘ၀မီး”
۞۞۞۞۞

တစ္ေမြ႕ေမြ႕နဲ႔
တစ္ေငြ႕ေငြ႕ေလာင္
ဆံုး-စ မဲ့ မျမင္ႏိုင္ေအာင္
ဆက္တိုက္သာေလာင္ၿမဲ။
                                                   သူ (သရက္)
                                              Monday, August 19, 2013
(မွတ္ခ်က္။      ။ သူမ်ားေရးထားတာ အားက်လို႔ မွီျငမ္းၿပီး ေရးခ်မိလိုက္တယ္ဗ်ာ။)

0 comments:

Post a Comment