အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, September 17, 2013

ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္“ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္”
۞۞۞۞۞
သမုဒယနယ္မွာ
ေဖာက္ျပန္သူထက္ ေဖာက္ျပန္တဲ့သူ မျဖစ္သမွ်
မင္းလည္းအမွန္
သူလည္းအမွန္
ငါလည္းမွန္မွာပဲ။
မိုးခါးေရေသာက္သူခ်င္း
အမွန္အမွား အျငင္းမပြား အခ်င္းမမ်ားသင့္ဘူး။
ဟန္ေဆာင္၀တ္႐ံုကိုခြာ
႐ိုးသားသူမွ်သာဆိုရင္
ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့အမွားဆိုတာ ရွိ႐ိုးလား
အမ်ားေယာင္လို႔ မေယာင္ဘဲ
မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္
ပညာဥာဏ္က်က္လို႔
အမ်ိဳးအတြက္
တိုင္းျပည္အတြက္
ဘာသာ သာသနာအတြက္
ေလာကေကာင္းက်ိဳးအတြက္ဆို
လူခ်င္းမတူ
မူခ်င္းမတူေပမယ့္
ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ လမ္းခ်င္းတူ
သြားရမယ့္ ပန္းတိုင္းခ်င္းတူၾကသူမ်ားမို႔
အျပန္အလွန္ ေဖးမရင္း
လာ ….  အတူေလွ်ာက္ပါစို႔ သူငယ္ခ်င္း။                 
                                                                                      သူ (သရက္)
                                                                                  Wednesday, September 11, 2013

0 comments:

Post a Comment