အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 15, 2013

ကုိယ့္ႏွာေမာင္းကိုယ္နင္းတဲ့ဆင္နဲ႔ စနစ္ဆိုးရဲ႕ဥာဥ္

“ကိုယ့္ႏွာေမာင္းကိုယ္နင္းတဲ့ဆင္နဲ႔ စနစ္ဆိုးရဲ႕ဥာဥ္”
۞۞۞۞۞
ဒီလူေတြေပါ့ …………
စာအုပ္ထဲက စာေတြတတ္ၿပီး
ပညာမတတ္ အသိဥာဏ္မရွိတဲ့ သားေကာင္ေတြ။
ဒီလူေတြေပါ့ ………..
စည္းကမ္းေတြသင္ၿပီး
စည္းကမ္းေပ်ာက္ အက်င့္ေဖာက္တဲ့ သားေကာင္ေတြ။
ဒီလူေတြေပါ့ …….
အာဏာရွင္စနစ္ကိုမုန္းၿပီး
ကိုယ္တိုင္ အာဏာရွင္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာတဲ့ သားေကာင္ေတြ။
ဒီလူေတြေပါ့ ..…..
အရင္းရွင္စနစ္ကို တိုက္ထုတ္ရင္း
အရင္းရွင္စနစ္ကို သာယာေနမိတဲ့ သားေကာင္ေတြ။
ဒီလူေတြေပါ့ ……….
စနစ္ဆိုးကို တြန္းလွန္ရင္း
စနစ္ဆိုးကို အစပ်ိဳးမွန္းမသိ ပ်ိဳးေနမိတဲ့ သားေကာင္ေတြ။
ဒီလိုနဲ႔
ဒီလူေတြေပါ့ ………
ေသြးစည္းေရးေအာ္ၿပီး
ေသြးကဲြေအာင္လုပ္ေနတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုၿပီး
အသက္ေတြ သက္ရြက္ေၾကြေတြလိုျဖစ္ေနတယ္။
အမ်ားေကာင္းစားေရးဆိုရင္း
ငါလုပ္တယ္ ငါ့ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္
ငါကိုေရွးတန္းတင္လာတယ္။
ငါေကာင္းျမင္ရင္း
တစ္ဖက္သားကို အျပစ္ျမင္တတ္လာတယ္
ကိုယ္လြတ္႐ုန္းရင္း
အျပစ္တင္တတ္လာတယ္။
ရန္ကုိရန္ျခင္း တုန္႔ႏွင္းေနသေရြ႕
လက္ေတြ႕မပါတဲ့ သိကၡာေတြကို ရြက္ဆိုေနသေရြ႕
ေပးဆပ္ျခင္းကိုဗန္းျပ
ရယူျခင္းကိုတမ္းတေနသမွ်
ေသကာမွ် ေအးေတာ့မည္ မဟုတ္။
                                                  သူ (သရက္)
                                   Tuesday, September 10, 2013

0 comments:

Post a Comment