အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, September 14, 2013

ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ႕ ဒိုင္ယာယီပန္းတစ္ပြင့္ရဲ႕ ဒိုင္ယာရီ
(၁)
မ်ိဳးဆက္တို႔တြက္
၀တ္မံႈျဖစ္တည္
ရနံ႔ေ၀သီ
ဆင္းရယ္ခ်ီလို႔
ဘ၀ပ်က္သုဥ္း
အလွဆံုးၿပီ။    
(၂)
ဆံုးဘ၀သည္
စ,ျပန္တည္လို႔
တစ္ဖန္အဆင္း
ရနံ႔သင္းျမ
ပြင့္ဖတ္ရြက္လႊာ
ပြင့္အန္ပါ၍
ဘ၀ကိုရင္း
အလွခင္းသည္
ကမၻာေလာက ေအးျမလွ။
                                      သူ (သရက္)
                         Sunday, September 08, 2013

0 comments:

Post a Comment