အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, September 12, 2013

ရင္ေလးတယ္ကြယ္“ရင္ေလးတယ္ .......... ကြယ္”
**********************************
(၁)
မျပည့္တဲ့ ေရအိုးေတြရယ္
ခမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ေရတြင္းရယ္
ေသာက္ဖို႔ င့ံလင့္ေနသူေတြရယ္
(၂)
အိပ္မက္ မက္ေနသူေတြရယ္
အိပ္ေပ်ာ္ေနသူေတြရယ္
အိပ္မေပ်ာ္သူေတြရယ္္
(၃)
လမ္းေကာက္ေနသူေတြရယ္
လမ္းေပ်ာက္ေနသူေတြရယ္
လမ္းေဖာက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူေတြရယ္
(၄)
အျပစ္ျမင္သူေတြရယ္
အျပစ္တင္ခ်င္သူေတြရယ္
ငါေကာင္းထင္သူေတြရယ္
(၅)
ေဆြးေျမ့ေနတဲ့သစ္သားရယ္
အသံုးမက်တဲ့ လက္သမားရယ္
သံုးမရတဲ့ “ငါ”ေတြရယ္
(၆)
ျမင္ရမွာကို ျမင္ၾက
ျပင္ရမွာကို ျပင္ၾက
လုပ္သင့္တာကို လုပ္ၾက။
                                 သူ (သရက္)
                        ၀၂-၀၉-၂၀၁၃ (တနလၤာ)

0 comments:

Post a Comment